Bàn thao tác điều chỉnh chiều cao CSPS các kích thước

6.050.000

 • Mã sản phẩm: VNLT117XDB12 (117cm)
 • Kích thước: 117 x 61 x 66/99 cm
 • VNLT117XDB12 (117cm): 117 x 61 x 73/106 cm
 • Khối lượng: 4.45kg
 • Trọng tải: 39kg
 • Số hộc: 5 hộc kéo
 • Mã sản phẩm: VNLT132XDB12 (132cm)
 • Kích thước: 132 x 61 x 66/99 cm
 • VNLT132XDB12 (132cm):  132 x 61 x 73/106 cm
 • Khối lượng: 4.90kg
 • Trọng tải: 42kg
 • Mã sản phẩm: VNLT157XDB12 (157cm)
 • Kích thước: 157 x 61 x 66/99 cm
 • VNLT157XDB12 (157cm):  157 x 61 x 73/106 cm
 • Khối lượng: 7.00kg
 • Trọng tải: 46kg
 • Tổng tải trọng: 135kg
Bàn thao tác điều chỉnh chiều cao CSPS các kích thước
Bàn thao tác điều chỉnh chiều cao CSPS các kích thước

6.050.000