Giá để hàng 5 tầng, sàn thép CSPS

2.398.000

Mã sản phẩm: VNSV091A5BB1 (91cm)

Kích thước sản phẩm: 91 x 46 x 183 cm

Khối lượng: 30kg

Mã sản phẩm: VNSV107A5BB1 (107cm)

Kích thước sản phẩm: 107 x 46 x 183 cm

Khối lượng: 35kg

Mã sản phẩm: VNSV122A5BB1 (122cm)

Kích thước sản phẩm: 122 x 60 x 183 cm

Khối lượng: 43kg

Mã sản phẩm: NSV152A5BB1 (152cm)

Kích thước sản phẩm: 152 x 60 x 183 cm

Khối lượng: 51kg

Tải trọng mỗi ngăn: 450kg

Tổng tải trọng (5 tầng): 2,250kg.

Giá để hàng 5 tầng, sàn thép CSPS
Giá để hàng 5 tầng, sàn thép CSPS

2.398.000